PERIOD TENTS

HISTORICAL REENACTMENT

EARLY MIDDLE / VIKING AGE

MIDDLE AGES

RENESANS

XVIII - XIX wiek

II Wojna Światowa

Czasy Współczesne

LARP / Fantasy

Zarękawie – część płytowej zbroi rycerskiej, chroniąca rękę od łokcia do dłoni[1]. Wchodziła w skład naręczaka.

W połowie XIII w. zaczęto wzmacniać dotychczasową osłonę ramienia w postaci kolczego rękawa płytkami osłaniającymi łokieć, górną i dolną część ramienia[2]. W latach 1320. pojawiły się już bardziej zaawansowane formy w postaci wklęsłych blach ("rynien") otaczających ramiona, by z początkiem XV w. stać się częścią kompletnego naręczaka pełnej zbroi płytowej[3], a w drugiej jego połowie przyjąć ostateczną formę pancernej rury, chroniącej ramię (w przypadku najdroższych i najlepszych zbroi)[4]. http://pl.wikipedia.org/wiki/Zar%C4%99kawie

Cena
Status wyrobu
Kategoria

Cena
Status wyrobu
Kategoria